Sundhed og helbred
 • Få siden oplæst

Sundhedsundersøgelse 2017

Nu bliver vi klogere på din og min sundhed - sundhedsundersøgelse er skudt i gang.

Sundhedsundersøgelse af borgerenes sundhedsprofil i Høje-Taastrup Kommune 4.500 borgere over 16 år i Høje-Taastrup Kommune er inviteret til at deltage i en landsdækkende undersøgelse af danskernes sundhed og trivsel. Målet er at sikre endnu bedre sundhedstilbud i fremtiden.

Undersøgelsen hedder ”Hvordan har du det?” og stiller spørgsmål som: Får du søvn nok? Bruger du e-cigaretter? Cykler eller går du til arbejde? Spørgeskemaet er sendt til tilfældigt udvalgte deltagere i deres E-boks. 

Dit svar er vigtigt: jo flere svar- jo klogere bliver vi

Er du udvalgt til at deltage, så send dine svar gerne så hurtigt som muligt og senest 3. maj og vær med i lodtrækningen om præmier som iPhones, gavekort og biografbiletter. Dit svar er meget vigtigt, fordi jo mere viden vi har om danskernes trivsel og sundhed, jo bedre sundhedstilbud kan vi sikre i fremtiden. Din besvarelse er anonym.

Resultaterne af undersøgelsen kommer i 2018

Resultaterne fra undersøgelsen bliver samlet i rapporten ”Sundhedsprofil for region og kommuner 2017” og udkommer i marts 2018. 

Alle landets fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed gennemfører undersøgelsen på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundheds- og Ældreministeriet samt Finansministeriet. Det er Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, der står bag undersøgelsen.

Har du spørgsmål til undersøgelsen så kontakt: Majken Fuglsang, teamchef i Sundheds- og Omsorgscenteret i Høje-Taastrup Kommune, telefon: 4359 1325 eller mobil: 2440 1027.

Fakta om undersøgelsen

 • Der er præmier på højkant for alle, som besvarer spørgeskemaet. Der trækkes lod om bl.a. iPhones, gavekort og biografbilletter. 
 • Alle deltagere er tilfældigt udvalgt - og det er frivilligt at deltage i undersøgelsen
 • Alle besvarelser er anonyme
 • Undersøgelsesperioden strækker sig fra den 3. februar til den 3. maj
 • Alle landets kommuner deltager i undersøgelsen
 • Læs mere om undersøgelsen på Region Hovedstadens hjemmeside
 • Resultaterne af tidligere undersøgelser kan ses på Forskningscenter for Forebyggelse og Sundheds hjemmeside

Resultater fra sundhedsundersøgelsen i 2013

Sundhedsundersøgelsen i 2013 tegnede et billede af borgerne i Høje-Taastrup Kommunes sundhedsvaner. Resultaterne fra undersøgelsen er blevet brugt til at sætte en retning for de sundhedstilbud, der tilbydes på Sundhedscenter Espens Vænge.

Resultatet af undersøgelsen i 2013 viste:

 • at 19 % af borgerne i Høje-Taastrup Kommune ryger dagligt, hvoraf 75 % ønsker rygestop 
 • at 14 % af borgerne i Høje-Taastrup Kommune har meget usunde madvaner, hvoraf 59 % ønsker at spise sundere
 • at 39 % af borgerne i Høje-Taastrup Kommune er fysisk inaktive, hvoraf 68 % ønsker at være mere aktive
 • at det overordnet set er 6 % af borgerne i Høje-Taastrup Kommune, der har et storforbrug af alkohol, hvoraf 35 % ønsker at nedsætte deres alkoholforbrug
 • at 51 % af borgerne i Høje-Taastrup Kommune er overvægtige, hvoraf 16 procent er svært overvægtige
 • at 81 % af de borgere, der er overvægtige, ønsker at tabe sig
 • at 85 % af borgerne i Høje-Taastrup Kommune mener, at de har let adgang til indendørs og udendørs idrætsfaciliteter
 • at 35 % af borgerne i Høje-Taastrup Kommune er fysiske aktive i grønne områder mindst én gang om ugen

Undersøgelsen i 2013 tegnede også et billede af sygdomsprofilen blandt borgerne i Høje-Taastrup Kommune. Af undersøgelsen fremgik det, at 48 % af borgerne i Høje-Taastrup Kommune lever med én eller flere kroniske sygdomme. 

De hyppigst forekommende kroniske sygdomme i Høje-Taastrup Kommune er diabetes (8 %), hjerte-kar-sygdom (5 %), slidgigt (19 %) og rygsygdom (11 %).

Opdateret 2. januar 2019

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00