Takster, opkrævning, skat
  • Få siden oplæst

Andre gebyrer

 

 Kr. pr. måned 2016 2017 
 

Andre gebyrerAbonnement på automatiske brandanlæg (ex. moms) Individuelle priser 6.576
 Gebyr blinde alarmer (ex. moms) 5.191 *
 Gebyr for indbringelse af sag for huslejenævn (reguleres efter nettoprisindeks) 305  306
 Gebyr for indbringelse af sag for beboerklagenævn 142  162
 Rykkergebyrer m.m. via debitorsystemet    
 Rykkergiro (uds. efter 12 dage) 250  250
 Erindringsskrivelse 100   100
 Løntilbageholdelse    
 Lovpligtigt boligindskudslån    
 Renteprocent tillægges pligtlån ved betaling efter 5 år af den til enhver tid værende restgæld. 4,5  4,5 
 Renteprocent tillægges pligtlån, som kræves afviklet før 5 år af den til enhver tid værende restgæld.  0
 Kautions boligindskudslån    
 Renteprocent tillægges kautionslån af den til enhver tid værende restgæld 8,0 8,0 
 *     Afventer udmelding fra Øst Sjællands beredskab    
     

 

For udrykning til blinde alarmer fra automatiske brandsikringsanlæg fra og med den 15. januar 2014 kan opkræves et gebyr på 5.050 kr. pr. udrykning.