Takster, opkrævning, skat
  • Få siden oplæst

Byggesagsgebyrer

Her kan du finde gebyrer for byggesager.

                                                                                                                                                                                                              2016   2017
 Byggetilladelser og anmeldelser    
Anmeldelse af garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger Jf kap. 1.31, stk. 1 nr. 1-2 og kap. 1.5, stk. nr. 1-3, hvor der ikke skal udstedes byggetilladelse. 1.500  1.000 
Byggetilladelse og øvrige anmeldelser kr/time             631  643