Takster, opkrævning, skat
  • Få siden oplæst

Takster for daginstitutioner, klubber og SFO

Betaling opkræves månedsvis forud på girokort, der udsendes af kommunen. Tilmelding til betalingsservice skal ske via eget pengeinstitut.

Brug af institution i en anden kommune

Bruger du en institution i en anden kommune end din egen, kan din takst være beregnet efter en anden takst end Høje-Taastrup kommune. Dette skyldes, at der kan være væsentlig forskel på kommunernes bruttodriftsudgifter pr. institutionsplads.

Der betales vuggestuetakst til barnet er fyldt 3 år.

 Kr. pr. måned 2016 2017
 Dagpleje og daginstitutioner

 Dagpleje, heltid  3.100 3.164
 Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid (vuggestue, børnehave) 3.100   3.164
 Daginstitutioner, 3-5 årige, heltid (vuggestue, børnehave) 1.710 1.740
 Kommunal frokostordning til børnehavebørn 632 636
       
 Klubber
(juli og august er betalingsfri måneder)
   
 Dagklubplads       524 
613
 Aftenklubplads    164 
201
Fritidsklub, morgenåbent 217 265
 Taastrup go-kart klub 228 279
 Sengeløse Junior-klub 240  294
 Sengeløse Ungdomsklub 160 196
 Knallertbanen 148 181
 Engvadgård, onsdagsklub                     77 77 
 Skolefritidsordning (SFO)
 (juli og august er betalingsfri måneder)
1.540 1.570
 Tillæg for børn, der overflyttes fra daginstitutioner april, maj og juni 251 256
       
 Driftsudgifter (til brug ved ansøgning af friplads) 2016  2017 
 Dagpleje, fuldtid*  14.311 
 Vuggestue, fuldtid*  12.399 12.731
 Børnehave* 6.842 7.050
 SFO         3.075 3.085
 *Opdateret 24.05.17 med virkning pr. 01.01.17