Takster, opkrævning, skat
  • Få siden oplæst

Erhvervsaffald

Her kan du finde takster for erhvervsaffald til genbrugsstationen - frivillig ordning.

 Kr. excl. moms 2016
excl. moms 
 2017
excl. moms
 2017
inkl.
Moms
Personbil kr./besøg uden moms 100 100 125
Kassebil kr./besøg uden moms 150 150 188
Ladvogn kr./besøg uden moms 200 200 250
 Årskort - virksomhedskategori jf. CVR          
 Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere* der overvejene aflevere erhvervsaffald:      
 - Personbil kr./besøg uden moms 5.500 5.500 6.875
 - Kassebil kr./besøg uden moms 8.700 8.700 10.875
-  Ladvogn kr./besøg uden moms 13.500 13.500 16.875
       
 Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere*:      
 - Personbil kr./besøg uden moms 3.000 3.000 3.750
 - Kassebil kr./besøg uden moms  4.800 4.800 6.000
 - Ladvogn kr./besøg uden moms  7.400 7.400 9.250
       
 Liberalt erhverv og tilsvarende** (0-2 ansatte). max. 8 besøg pr. år:      
 - Personbil kr./besøg uden moms 800 800 1.000
       
 Øvrige virksomheder end de ovennævnte ***:      
 - Personbil kr./besøg uden moms 3.200 3.200 4.000
 - Kassebil kr./besøg uden moms 5.900 5.900 7.375
 - Ladvogn kr./besøg uden moms 11.400 11.400 14.250
       
 Farlig affald - alle virksomhedskategorier      
 - alle biltyper uden moms: 40 kr. for hver 10 kg. ud over de første 5 kg.                         40  40 50
        

(*) Ved "Bygge- og anlægshåndværkere" forstås her: Blikkenslagere, brolæggere, elektrikere, glarmestre, gulvlæggere, malere, maskinsnedkere, murer, snedkere, stenhuggere og tømrere samt andre virksomheder, der udfører tilsvarende arbejde.Andre håndværkere henføres til kategorien "Øvrige".

 (**) Ved "Liberalt erhverv og tilsvarende" forstås her salg af serviceydelser som f.eks.: Dyrlæge, læge, fysioterapeut, kiropraktor, tandlæge, psykologer, advokater, landinspektører, revisorer, ejendomsmæglere, translatører, arkitekter, rådgivere, undervisere, instruktører

 (***) Øvrige virksomheder er bl.a. produktionsvirksomheder, virksomheder der transporterer, opbevarer, bearbejder eller sælger produkter samt servicevirksomheder som f.eks.: Fremstillingsvirksomheder, lagervirksomhed, transport, gartnerier, engroshandel, detailhandel, autoværksteder, rengøring, landbrug, fiskeri.(samt "Liberalt erhverv og tilsvarende", med 3 eller flere ansatte)(samt "Liberalt erhverv og tilsvarende", som har brug for mere end 8 besøg pr. år)((samt andre håndværksvirksomheder end bygge- og anlægshåndværkere)

 

      
Ervhervsaffaldsgebyr      
 Grundgebyr for alle virksomheder  400 450 563