Takster, opkrævning, skat
  • Få siden oplæst

Vedligeholdelse af private fællesveje

Kr.

2017

2018

excl. moms

inkl. moms

excl. moms

inkl. moms

A-ordning: Vedligeholdelse af private fællesvej pr. ejendom

600 

750

600

750

B-ordning: Slåning af græsrabatter 10 gange pr. sæson, pris pr. m2

4

5

4

5

C-ordning: Beskæring af vejtræer, pris pr. træ

400

500 

400

500