Takster, opkrævning, skat
  • Få siden oplæst

Vedligeholdelse af private fællesveje

 Kr. 2016
excl. moms
2017
excl. moms
2017
inkl.
moms 
 Vedligeholdelse af private fællesveje:      
 A-ordning: Vedligeholdelse af private fællesvej pr. ejendom 588 600  750
 B-ordning: Slåning af græsrabatter 10 gange pr. sæson, pris pr. m2 4 4 5
 C-ordning: Beskæring af vejtræer, pris pr. træ 389 400 500