Takster, opkrævning, skat
  • Få siden oplæst

Renovation med genbrugsordning

 Kr. excl. moms 2016
excl. moms 
2017
excl. moms
 2017
inkl.
moms
 Dagrenovation
 
Helårsafgift 125 liter sæk 858 912 1.140
 Helårsafgift 125 liter sæk 2 x tømning 1.716 1.824 2.280
 Sommerafhentning 125 liter sæk  486 526 658
 140 liter container     818 898 1.123
 190 liter container 1.181 1.241 1.551
 240 liter container 1.304 1.394 1.743
 360 liter container 1.644 1.798 2.248
 360 liter container 2 x tømning 3.096 3.397 4.246
 660 liter container 2.154 2.554 3.193
 660 liter container 2 x tømning 4.115 4.909 6.136
 660 liter container 3 x tømning 6.076 7.264 9.080
 660 liter container sommerafhentning 1.242 1.474 1.843
 770 liter container 2.554 2.972 3.715
 770 liter container 2 x tømning 4.917 5.744 7.180 
 770 liter container 3 x tømning 7.279 8.516 10.645
 770 liter container sommerafhentning 1.474 1.714 2.143
 1000 liter container tømmes 2 x ugentligt 5.890 7.091 8.864
 16.000 liter Hammeren 127, Olufborg 60.070 69.493 86.866
 20.000 liter Fritidshaven 217, sommer 38.400 45.240 56.550
 55.079 liter Sylen, Gadehavegård 2 x tømning 246.945 246.321 307.901
 28.000 liter Sekskanten, Blåkildegard 79.539 96.262 120.328
 21.400 liter Essex, mobilsug 182.005 180.340 225.425
 Se yderlige oplysninger om container til parcel- og rækkehuse.      
         
 Gebyr pr. husstand      
 Administration 233 243 304
 Glas, pap og papir 68 105 131
 Storskrald og haveaffaldsordning 202 254 318
 Genbrugspladsen 576 504 630
 Miljøfarligt affald 3 29 36
 Grundgebyr for alle ordninger i alt 1.082 1.135 1.419
         
 Gebyrer pr. sommerhusstand      
 Administration 136 142 178
 Glas, pap og papir 40 61 76
 Storskrald og haveaffaldsordning 118 148 185
 Genbrugspladsen 336 294 368
 Miljøfarligt affald 2 17 21
 Grundgebyr for alle ordninger i alt 632 662 828
         
 Øvrige      
 Skelrabat 40  40  50 
 Ekstrasæk 20  20  25 
 Haveaffaldssæk
 Kombistativ incl. levering 2.202  2.202  2.753 
 Genbrugsstativ med 2 kassetter incl. levering 1.345   1.345  1.681 
 Enkeltstativ incl. levering 1.165  1.165 1.456
 Kørsel 400  400  500 
         
 Gebyr pr. erhverv og institution      
 Årligt administrationsudgift for erhvervsvirksomheder og kommunale institutioner for deltagelse i dagrenovationsordningen 615 653 816
         
 Genanvendeligt materiale for institutioner - leje og tømning af container pr. gang      
 140 liter minicontainer 25 40 50
 240 liter minicontainer 32 40 50
 360 liter minicontainer 38 50 63
 400 liter minicontainer 38 45 56
 660 liter minicontainer 45 45 56
 1000 liter minicontainer 45 45 56
 850 L kube 141 140 175
 2500 L kube 151 150 188
 16.000 liter Maxi 585 580 725
 Palle Elektronik 91 90 113
 10.000 liter Opgrab fra maxi 278 275 344
 Opgrab 278 275 344