Takster, opkrævning, skat
  • Få siden oplæst

Tømningsordning for samle- og bundfældningstanke

 Kr. excl. moms 2016
excl. moms
2017
excl. moms
2017
inkl.
moms
 
 Samletanke      
 Samletanke op til 10 m3 480 480 600
 Tillæg for akut tømning af tank samme dag efter tilkald, mandag-fredag 339 339 424
 Tillæg pr. m3 ved tømning af tank større end 10 m3 pr. m3
 Der beregnes vandafledningsbidrag med halvdelen af det normale vandafledningsbidrag
141  141 176
         
 Bundfældningstanke      
 Bundfældningstanke op til 3 m3 616  616 770
 Ekstratømning af bundfældningstank 698  698 873
 Tillæg pr. m3 ved tømning af tanke større end 3 m3 177  177 221
       
 Fælles takst for alle tanktyper      
 Tillæg for akut tømning af tank på lørdage, søn- og helligdage efter tilkald for begge tanktyper 1.294 1.294 1.618