Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Boliger til ældre

I Høje-Taastrup Kommune er der tilbud om plejeboliger, plejecentre, ældre - og handicapvenlige boliger.

Der er venteliste til pleje- samt ældre- og handicapvenlige boliger. Ventelisten bliver opdateret hvert kvartal.

Se ventelisten for pleje-, ældre- og handicapvenlige boliger

Aflastningsophold på plejecenter

Aflastningsophold er et tilbud til borgere og deres pårørende og er et tidsbegrænsede ophold på et af kommunens plejecentre.

Læs mere om aflastningsophold

Seniorbofællesskaber

Der er flere seniorbofællesskaber i Høje-Taastrup Kommune, men da de er private, har kommunen ikke et overblik over dem. Du kan måske finde dem på Ældre Sagens hjemmeside.

Opdateret 13. december 2016

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00