Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Ældre- og handicapvenlige boliger

Høje-Taastrup Kommune har for tiden udlejningsretten til 369 ældre- og handicapboliger, som ejes af forskellige boligselskaber.

Boligerne er beliggende i henholdsvis Taastrup, Høje-Taastrup, Hedehusene, Fløng og Sengeløse.

Boligerne er på to eller tre værelser og er indrettet handicapvenligt. Boliger med tre værelser er forbeholdt ægtepar og samlevende. Den visiterede borger har ret til at få sin uvisiterede ægtefælle/samlever med i ældreboligen.

Ifølge Lov om Frit Valg er det muligt for visiterede borgere frit at vælge hvilke ældreboliger, de ønsker.

Kriterierne for at komme i betragtning til en ældrebolig er bl.a.:

  • Borgere der har et særligt og varigt behov for boligtilbud der er ældre- og handicapvenligt indrettet, og hvis aktuelle bolig er uhensigtsmæssigt indrettet og/eller har uhensigtsmæssige adgangsforhold.
  • Borgere der allerede bor i en ældrebolig.

Vær opmærksom på, at du bliver slettet af ventelisten, hvis du takker nej til en ønsket bolig.

Ansøgning om ældrebolig

Hvis du ønsker at søge en ældre- og handicapvenlig bolig, skal du kontakte kommunens visitation.
Du vil herefter få besøg af en visitator. Når visitationen har afgjort, om du er berettiget til en ældre- og handicapvenlig bolig, vil du få et skriftligt svar.

Få mere at vide om hvordan du søger ældrebolig ved at kontakte Visitationen i Sundheds- og Omsorgscentret på tlf. 43 59 17 71.

Tildeling af ledige ældreboliger

Når en ældrebolig bliver ledig, foretager administrationen en individuel helhedsvurdering af de borgere, der står på venteliste til ældreboligen. Vi tilbyder herefter boligen til den borger, der helt aktuelt har det største behov for den pågældende bolig.

Gebyr

Der er et årligt gebyr på 719 kr. for borgere, der står på venteliste i to eller flere kommuner.

Lån til beboerindskud og tilskud til flytning

Du kan som pensionist søge lån til beboerindskud og tilskud til flytning. Det er kommunen, der behandler din ansøgning.
Du kan få mere at vide ved at ringe til kommunens Borgerservice på tlf. 43 59 10 00.
Du kan læse mere om beboerindskud via dette link.

Boligstøtte (Tilskud til huslejen)

Pensionister kan søge om boligstøtte. Det er Udbetaling Danmark, der behandler din ansøgning, så du kan få mere at vide ved at ringe på telefon 70 12 80 61.
Du kan også søge digitalt på www.borger.dk med NemID.

Varmetillæg

Du kan som folke- eller førtidspensionist (gamle regler) søge varmetillæg. Det er Udbetaling Danmark, der behandler din ansøgning, så du kan få mere at vide ved at ringe på telefon 70 12 80 61.
Du kan også søge digitalt på www.borger.dk med NemID.

Ældreboligerne på Græshøjvej i Hedehusene

Boligerne bliver fremover udlejet af Social- og Handicapcentret, når de bliver ledige. Du kan derfor ikke længere blive skrevet på venteliste til dem, hvis du søger ældrebolig.                                                            

Hvis du ønsker at vide mere om den enkelte bolig og bebyggelsen i øvrigt, så kontakt ejeren af bebyggelsen.

Oversigt over ejere, telefonnumre og webadresser


DAB, 7732 0000, læs mere på deres hjemmeside www.dabbolig.dk

Domea, 7964 6464, læs mere på deres hjemmeside www.domea.dk

Driftsbyen, 5139 6699 

Jens Folmer Olsen,  4399 1236

Lejerbo,  3812 1094, læs mere på deres hjemmeside www.lejerbo.dk

Boligselskabet 3 B, Kronprinsessegade 14, 1306 København K - læs mere på deres hjemmeside www.3b.dk

Oversigt over boliger i Taastrup by

Bogfinkevej 12-18 og 23-53

Antal 2 værelses: 14
Antal 3 værelses: 6
Boligselskab: Jens Folmer Olsen

Enghavevej 1

Antal 2 værelses: 4
Antal 3 værelses: 2
Boligselskab: DAB

Espens Vænge 42

Antal 2 værelses: 10
Boligselskab: Jens Folmer Olsen

Gasværksvej 9, 13, 15, 17

Antal 2 værelses: 27
Antal 3 værelses: 7
Boligselskab: DAB

Kongsgården 2-66

Antal 2 værelses: 30
Boligselskab: 3B

Pælestykkerne 2, 4, 6A, 6B

Antal 2 værelses: 31
Antal 3 værelses: 3
Boligselskab: Lejerbo

Rugvænget 4, 6

Antal 2 værelses: 22
Boligselskab: Lejerbo

Spurvevej 1-13, 15-27

Antal 2 værelses: 18
Antal 3 værelses: 8
Boligselskab: Jens Folmer Olsen

Valby Sidegade 12B-E, 14A-C

Antal 2 værelses: 5
Antal 3 værelses: 2
Boligselskab: DAB

Valbyvej 47, D1-8, E9-17

Antal 2 værelses: 16
Boligselskab: Jens Folmer Olsen

Vesterparken 15

Antal 2 værelses: 18
Antal 3 værelses: 2
Boligselskab: Jens Folmer Olsen

Oversigt over boliger i Høje-Taastrup

Bygaden 1-15A-C

Antal 2 værelses: 20
Antal 3 værelses: 6
Boligselskab: DAB

Bygaden 23+29A-C, 31-43A-D

Antal 2 værelses: 34
Boligselskab: Jens Folmer Olsen

Gyvelhegnet 10, 44, 48, 58

Antal 2 værelses: 4
Boligselskab: DAB

Humlehegnet 1, 17 st.th.

Antal 2 værelses: 2
Boligselskab: DAB

Præstegårdsvej 1

Antal 2 værelses: 1
Boligselskab: Jens Folmer Olsen

Rosenhegnet 33, 43, 63

Antal 2 værelses: 3
Boligselskab: DAB

Spotorno Allé 1, bolig 1, 3, 4, 14, 16, 20, 26, 28, 40, 43

Antal 2 værelses: 9
Antal 3 værelses: 1
Boligselskab: Domea

Vesterby Allé 1+5+10+14+16 alle st. th., 13+18+22 alle st. tv.

Antal 2 værelses: 8
Boligselskab: DAB

Oversigt over boliger i Hedehusene

Teglstenen 1-16, 18-48

Antal 2 værelses: 14
Antal 3 værelses: 18
Boligselskab: Lejerbo

Oversigt over boliger i Fløng

Fløng Byvej 25A-E

Antal 2 værelses: 5
Boligselskab: Jens Folmer Olsen

Vesterled

Antal 2 værelses: 10
Boligselskab: Jens Folmer Olsen

Oversigt over boliger i Sengeløse

Ole Rømers Vej 1, 3

Antal 2 værelses: 7
Antal 3 værelses: 2
Boligselskab: DAB 

Opdateret 17. januar 2017

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00