Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Demens

Hvad er demens?
Demens viser sig først og fremmest ved dårlig hukommelse og nedsat evne til at fungere i hverdagen.

Demens kommer ofte snigende, og i begyndelsen kan det være svært at afgøre, om der er tale om sygdom. Efterhånden bliver det klart, at sygdommen gør det nødvendigt at drage omsorg for den demente.

Demens rammer fortrinsvis ældre, men yngre mennesker kan også få sygdommen.

Det kan være svært at diagnosticere demens, da andre sygdomme har lignende symptomer, f.eks. depression. For at få den rette behandling er det derfor vigtigt at blive nøje undersøgt.

Du kan læse om hvilke muligheder, der er for hjælp i Høje-Taastrup Kommune, hvis du åbner denne pjece om demens.

Vil du vide mere om demens?

Har du spørgsmål om demens, kan du kontakte demensteamet Gry Segoli på 43 59 17 32 og Rie Schou på telefon 43 59 16 99 eller pr. mail til demens@htk.dk

Opdateret 27. juli 2016

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00