Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Aktivitetskalender

Netværksgrupper for demente og deres pårørende

Optimistgruppen

Det er en gruppe for borgere med lettere demens. Gruppens formål er at bidrage til at skabe en god hverdag for borgere med en demenssygdom.
Demenskonsulenterne er med i gruppen sammen med frivillige.

Møder i 2017

Torsdag den 6. april
Torsdag den 20. april
Torsdag den 28. april
Torsdag den 4. maj
Torsdag den 18. maj
Torsdag den 1. juni - sommerudflugt
Torsdag den 15. juni 
Torsdag den 29. juni
Juli - sommerferie
Torsdag den 10. august
Torsdag den 24. august
Torsdag den 7. september
Torsdag den 21. september
Torsdag den 5. oktober
Torsdag den 19. oktober
Torsdag den 2. november
Torsdag den 16. november
Torsdag den 30. november
Torsdag den 14. december - Julefrokost
Hvert møde er i tidsrummet kl. 10-12 i Pensionisternes Hus, Bygaden 21, 2630 Taastrup.

Der er brugerbetaling på 25 kr. pr. gang til kaffe, brød og sociale aktiviteter.

Café HUSK

Det er en café for borgere med en demenssygdom og deres pårørende. Formålet med caféaftenerne er at skabe grundlag for social aktivitet. Hver caféaften har et indslag, der har relevans for familier, der lever med en demenssygdom. Der er også indslag med musik samt mulighed for at få vendt stort og småt.

Møder i 2017

Tirsdag den 28. marts - spisning 50 kr. - husk tilmelding
Tirsdag den 25. april 
Tirsdag den 30. maj
Tirsdag den 27. juni - Sankt Hansen på Espens Vænge - 50 kr.
Juli - sommerferie
Tirsdag den 29. august 
Tirsdag den 26. september - spisning 50 kr. - husk tilmelding
Tirsdag den 31. oktober
Tirsdag den 28. november
Tirsdag den 12. december - julebanko og æbleskiver
Demenskonsulenterne og frivillige deltager i caféaftenerne, der foregår i tidsrummet kl. 18-20 i Pensionisternes Hus, Bygaden 21, 2630 Taastrup.

Der er brugerbetaling på 25 kr. pr. gang til forplejning.

Pårørendegruppe

Dette er et åbent tilbud til pårørende til borgere, der har en demenssygdom. 
Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig. Demenskonsulenterne vil være til stede på møderne, der foregår i tidsrummet kl. 10-12 i Pensionisternes Hus, Bygaden 21, 2630 Taastrup.

Møder i 2017

Fredag den 7. april
Fredag den 5. maj
Fredag den 2. juni
Fredag den 7. juli
August - sommerferie
Fredag den 1. september
Fredag den 6. oktober
Fredag den 3. november
Fredag den 1. december

Pårørendegruppe for erhvervsaktive

Demenskonsulenterne afholder pårørende café 3 gange i efteråret. Der vil være mulighed for at komme og høre om forskellige emner, der kan være relevante for pårørende til en borger med demens.

Pårørende café bliver holdt på Sundhedscenter Espens Vænge, Espens Vænge 44, 2630 Taastrup.

Efteråret 2017
Tirsdag den 5. september kl. 16.30-18

Tirsdag den 3. oktober kl. 16.30-18
Tirsdag den 7. november kl. 16.30-18

Du kan se alle tilbudene i folderen Hverdagen med demens

Opdateret 24. maj 2017

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00