Voksne og ældre
 • Få siden oplæst

Forebyggende hjemmebesøg

Et tilbud til borgere over 65 år i Høje-Taastrup Kommune - forebyggende hjemmebesøg og informationsmøde om den 3. alder

Med de lovbestemte forebyggende hjemmebesøg vil Høje-Taastrup Kommune gerne bidrage til at "lægge år til livet og liv til årene" for alle seniorer i kommunen.
Besøgene udføres af kommunens forebyggelseskonsulenter, som har en sundhedsfaglig baggrund.

Tilbudene i Høje-Taastrup Kommune

I kommunen bliver indsatsen tilrettelagt således:

 • Alle borgere i det år, de fylder 75 år, bliver tilbudt besøg eller "Informationsmøde om den 3. alder"
 • Alle borgere over 80 år bliver tilbudt et årligt besøg
 • Borgere fra 65 år, som kan have en særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, kan blive tilbudt besøg

Informationsmødet om den 3. alder og hjemmebesøg

På mødet og ved hjemmebesøg vil der være fokus på borgernes ressourcer og muligheder. Der tages udgangspunkt i den aktuelle livssituation med det formål at mindske risikoen for sundhedsmæssige problemer og sikre den bedst mulige 3. alder.

Emner kan være:  

 • Emner der har betydning for helbred og trivsel
 • Dagligdagens udfordringer
 • Mulighederne for motion og aktivitet
 • Bolig
 • Socialt netværk
 • Tanker for fremtiden
 • IT

Forebyggelseskonsulenterne

kan ikke bevilge ydelser som f.eks. hjemmehjælp og hjælpemidler, men de kan vejlede i, hvor du skal henvende dig.

Ønsker du at tage imod tilbudet om deltagelse i informationsmøde og/eller hjemmebesøg, er du velkommen til at have en pårørende eller bekendt med.

Forebyggelseskonsulenterne har tavshedspligt, og du kan til enhver tid kontakte dem.

Borgere, der bor på plejecenter eller som får praktisk og personlig hjælp, bliver ikke tilbudt forebyggende hjemmebesøg.

Kontakt til forebyggelseskonsulenterne

Karen Gammelgaard - telefon 4359 1671
Vibeke Welzel - telefon 4359 1673 
E-mail: forebyggelseskonsulenter@htk.dk

Du kan læse tilbuddet i pjecen "Forebyggende hjemmebesøg" som en pdf-fil

Opdateret 27. juli 2016

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00