Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Kvalitetsstandarder

Her kan du læse kvalitetsstandarderne for personlig og praktisk hjælp, hjælpemidler, sygepleje, træning mv.

Kvalitetsstandarderne bliver godkendt af byrådet minimum én gang om året og er senest godkendt i byrådet den 19. december 2017.  

Generel information
Værdier og mål

Kvalitetsstyring

1.1 Målsætninger og afgrænsninger
1.2 Organisering

Rehabilitering

1.3 Hverdagsrehabilitering
1.4 Døgnrehabilitering

Serviceydelser - praktisk hjælp

Værd at vide om praktisk hjælp
2.1.1  Rengøring grundpakke (R1-pakke)
2.1.2 Rengøring udvidet pakke (R2-pakke)
2.1.3 Specialrengøring (R3-pakke) 
2.1.4 Tøjvask (V-pakke)
2.1.5 Indkøb (I-pakke)
2.1.6 Madservice (M-pakke)
2.1.7 Anden praktisk bistand (A-pakke)
2.1.8 Omsorg (O-pakke)
2.1.9 Snerydning (Sne-pakke) 

Serviceydelser - personlig pleje (P-pakker)

Værd at vide om personlig hjælp
2.2.1 Personlig pleje (P-pakke)
2.2.2 Kontakt (K-pakke)
2.2.3 Centerpakker (C-pakke)
2.2.4 Strukturpakke - demens (D-pakke)
2.2.5 Klippekortsordning (L-pakke) godkendt 19. maj 2015

Serviceydelser - sygepleje

Værd at vide om sygepleje
2.3.1 Sygepleje (S-pakke)

Serviceydelser - træning

Værd at vide om træning
2.4.0 Ikke-specialiseret genoptræning fra hospital (Tr0-pakke)
2.4.1 Genoptræning (Tr1-pakke)
2.4.2 Vedligeholdende træning (Tr2-pakke)
2.4.3 Vederlagsfri fysioterapi
2.4.4 Vurderingspakke (Tr5-pakke)  

Serviceydelser - daghjem og aktivitet

Værd at vide om daghjem og dagcenter
2.5.1 Daghjem
2.5.2 Dagcenter

Serviceydelser - hjælpemidler

Værd at vide om hjælpemidler og boligindretning
2.6.1 Nødkald (N-pakke)
2.6.2 Udlånshjælpemidler
2.6.3 Kropsbårne hjælpemidler
2.6.4 Handicapbiler
2.6.5 Boligindretning og boligskift 
2.6.6 Hjælpemidler til midlertidigt brug

Serviceydelser - øvrige serviceydelser

Værd at vide om øvrige serviceydelser
2.7.1 Befordring
2.7.2 Handicapkørsel
2.7.3 Omsorgstandpleje
2.7.4 Tilskud til ansættelse af hjælper efter § 95
2.7.5 § 84-afløsning (Ø-pakke)
2.7.6 Specialiserede behandlingstilbud efter § 102

Myndighedsopgaver - bevilling og visitation

3.1.1 Visitation til personlig og praktisk bistand
3.1.2 Visitation til plejebolig
3.1.3 Visitation til ældrebolig
3.1.4 Midlertidige aflastningspladser
3.1.5 Sagsbehandling af ansøgninger om udlånshjælpemidler og boligændringer

Myndighedsopgaver - forebyggelse og sundhedsfremme

3.2.1 Forebyggende hjemmebesøg godkendt 30. august 2016

Myndighedsopgaver - kvalitetssikring og tilsyn

3.3.0 Metode til kvalitetsmålinger og opfølgning
3.3.1 Det kommunale tilsyn på plejecentrene
3.3.2 Det kommunale tilsyn i hjemmeplejen hos de private leverandører
3.3.3 Kvalitetsmålinger for praktisk hjælp
3.3.4 Kvalitetsmålinger for personlig hjælp
3.3.5 Kvalitetsmålinger for madservice
3.3.6 Kvalitetsmålinger for træning

Takster på ydelser beskrevet i kvalitetsstandarderne

Opdateret 21. december 2017

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00