Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Livsmodsgrupper

Høje-Taastrup Kommune har i samarbejde med Ældre Sagen oprettet Livsmodsgrupper - sorggrupper som et pilotprojekt.

Pilotprojektet stoppede i december 2011, men Ældre Sagen har derefter videreført arbejdet med sorg- og livsmodsgrupperne med Høje-Taastrup Kommune på sidelinjen og som støtte for dette arbejde.

En livsmodsgruppe er et tilbud til dig, som har mistet en ægtefælle, pårørende eller god ven. Det er ikke en professionel terapi-gruppe, men et sted hvor man menneske-til-menneske mødes og hjælper hinanden.
Livsmodsgruppen bliver ledet af 2 frivillige, der gennem kurser og i praksis som ledere har erhvervet viden og kendskab til sorgbearbejdning. Disse ledere modtager jævnligt supervision af en psykolog.

Har du lyst til at vide mere, kan du læse Ældre Sagens pjece om livsmodsgrupper.

Før du ønsker at indgå i en livsmodsgruppe, er der flere trin i forløbet, som du bør kende.

TRIN 1

Når du har besluttet dig for at indgå i en livsmodsgruppe, tager du kontakt til Ældre Sagen i Høje-Taastrup Kommune. Det kan være Ældre Sagens kontor eller den koordinator, der står nævnt i pjecen. Koordinatoren kan oplyse, hvornår næste livsmodsgruppe starter.

TRIN 2 

Inden livsmodsgruppen starter, bliver du bedt om at komme til en forsamtale af ½ times varighed med de 2 gruppeledere. Formålet med samtalen er bl.a. at afklare, om du vil have udbytte af at deltage i livsmodsgruppen. Gruppelederne vil spørge til din situation og fortælle, hvordan møderne i livsmodsgruppen vil foregå.
Gruppen vil bestå af 5-6 deltagere samt de to gruppeledere. Gruppen mødes 1 gang ugentlig i 3 måneder, og det ugentlige møde varer 1½ time. Det er gratis at deltage, og det kræver ikke medlemskab af Ældre Sagen.

TRIN 3

Alle deltagere i livsmodsgruppen - også lederne - har tavshedspligt. Sorgen rammer os alle, og den ofte følgende ensomhed kan gøre livet endnu sværere. Det kan være vanskeligt at finde mennesker i éns omgangskreds, som i længden kan rumme den smerte, tabet og sorgen indebærer. I livsmodsgruppen er alle i samme situation, og alle spørgsmål og problemstillinger i forbindelse med at have mistet en pårørende kan tages op, for tabu-emner findes ikke.
Du kan når som helst melde dig ud, hvis du føler, at du ikke mere har brug for at deltage. 

TRIN 4

I forbindelse med det sidste møde bliver deltagerne bedt om at udfylde et evalueringsskema, der har stor værdi for lederne. Gode idéer og saglig kritik kan være med til at forbedre den næste livsmodsgruppe. 

For at forebygge ensomhed henviser lederne til de mange aktivitetstilbud, der er i Høje-Taastrup Kommune. Efter det sidste møde vil deltagerne og lederne indtage et fælles måltid - dette har vist sig at være en god måde at tage afsked med hinanden på. I øvrigt har flere tidligere grupper fortsat samværet på privat basis.

Opdateret 2. august 2016

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00