Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Post til døren

Alle, der bor i etageejendomme, får leveret deres post til det fælles brevkasseanlæg.

Hvem kan få post til døren?

Har du en funktionsnedsættelse eller et handicap, som gør dig ude af stand til selv at hente din post i brevkasseanlægget, kan du få leveret din post til døren – uanset din alder.

Du skal sende en ansøgning til kommunen, som afgør, om du kan få din post bragt til døren.

Midlertidig post

Hvis du er kommet til skade eller på anden måde er rekonvalescent, kan du søge om midlertidigt at få post til døren.

Denne ordning gælder i op til 6 måneder, men du kan søge om at forny aftalen.

En forudsætning for at få leveret post til døren er, at der er brevindkast i indgangsdøren eller brevkasse ved denne.

Du skal være opmærksom på, at ordningen ikke dækker uadresseret post (reklamer), og ordningen gælder kun dén person i husstanden, der ikke er i stand til selv at hente sin post.

Sådan søger du om at få post til døren

Send en ansøgning, hvor du begrunder, hvorfor du har behov for at få din post bragt til døren.

Ansøgningsskemaet finder du her

Skemaet kan du også hente på rådhuset.

Hvem skal have ansøgningen?

Ansøgningen skal du sende til

Høje-Taastrup kommune
Sundheds- og Omsorgscentret
Visitations- og Hjælpemiddelteamet
Bygaden 2
2630 Tåstrup

Visitations- og Hjælpemiddelteamet behandler din ansøgning, og hvis du opfylder kriterierne for at få post til døren, giver vi dig og Post Danmark skriftlig besked.

Hvis du ikke opfylder kriterierne, får du skriftlig besked.

Mere information om post til døren

finder du på:

Trafikstyrelsens hjemmeside www.trafikstyrelsen.dk 
Post Danmarks hjemmeside www.postdanmark.dk

Hvis du har spørgsmål til ordningen, er du velkommen til at kontakte kommunens Visitations- og Hjælpemiddelteam på telefon 43 59 16 92 eller 43 59 17 20. 

Opdateret 1. august 2016

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00