Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Seniorliv

Her kan du læse mere om, hvordan vi i 2015 har arbejdet med føre Høje-Taastrup Kommunes seniorpolitik ud i livet.

Du kan her læse seniorpolitikken

Status på at føre seniorpolitikken ud i livet

Seniorpolitikken består af fire fokusområder:

  • Livskraft hele livet
  • Boliger til det gode seniorliv
  • Seniorer med anden etnisk oprindelse end dansk
  • Hvis der kommer en dag, hvor jeg får brug for hjælp 
Der er arbejdet med konkrete indsatser på alle fokusområder.

Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte den 29. september 2015 Status på udmøntning af seniorpolitikken - klik på linket, og du kan se referatet fra udvalgets møde.

Opdateret 3. november 2015

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00