Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Begravelseshjælp

Er din ægtefælle/samlever afgået ved døden, kan du i visse tilfælde søge økonomisk hjælp.