Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Efterlevelseshjælp

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler efterlevelseshjælp.

Skrevet af

Skrevet af Udbetaling Danmark

Hvem kan få efterlevelseshjælp?

Du kan søge om efterlevelseshjælp, hvis din ægtefælle eller samlever dør. Efterlevelseshjælpen er et engangsbeløb, der afhænger af din indkomst og formue.

Hvis du har brug for hjælp

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler efterlevelseshjælp. Har du spørgsmål om efterlevelseshjælp, kan du finde svar på borger.dk/efterlevelseshjaelp. Her kan du:

  • søge om efterlevelseshjælp.
  • få svar på de oftest stillede spørgsmål om efterlevelseshjælp.

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark:

Opdateret 15. december 2016

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk