Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Det kan Borgerrådgiveren

Her kan du læse, hvad Borgerrådgiveren kan hjælpe dig med.

Borgerrådgiveren kan:

  • hjælpe dig med at finde ud af, hvor du skal henvende dig i kommunen med din sag og formidle kontakt til det relevante center
  • hjælpe dig med at undersøge, om der er mulighed for at mægle og løse sagen gennem et forlig
  • hjælpe dig med at forstå en afgørelse fra kommunen
  • vejlede om, hvor du kan klage, hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse og eventuelt hjælpe med at formulere klagen
  • hjælpe med til at genskabe kontakt og dialog med kommunens administration, hvis der er opstået konflikter
  • behandle din klage over kommunens sagsbehandling, den personlige betjening eller den måde, som kommunens service udføres på
  • hjælpe med at give dine forslag til forbedring af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening videre til dem, der kan tage sig af det
Opdateret 8. december 2016

Ansvar for denne side

Borgerrådgiver

T: 43 59 18 32