Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Det kan Borgerrådgiveren ikke

Her kan du læse, hvad Borgerrådgiveren ikke kan hjælpe dig med.

Borgerrådgiveren kan ikke:

  • behandle sager, der falder udenfor kommunens virksomhed, f.eks. forhold mellem private
  • ændre den afgørelse, som kommunen har truffet
  • behandle klager, der skal behandles i andre administrative klageinstanser
  • behandle klager over sager, som er indbragt for - eller man ønsker indbragt for - Ombudsmanden, de kommunale tilsynsmyndigheder eller domstolene
  • behandle klager over det serviceniveau, som byrådet har fastlagt
  • behandle klager vedrørende ansættelse i Høje-Taastrup Kommune
  • behandle sager, der er afsluttet for mere end et år siden
Opdateret 8. december 2016

Ansvar for denne side

Borgerrådgiver

T: 43 59 18 32