Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Opgaver for borgerrådgiveren

Her kan du finde information om, hvilke opgaver borgerrådgiveren beskæftiger sig med.

Borgerrådgiveren skal:

  • medvirke til at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen
  • medvirke til at der ydes en god borgerservice, hvor borgeren er i centrum
  • hjælpe borgerne med at blive hørt i sager, hvor de synes, at kommunens behandling af dem og deres sag ikke er god nok
  • behandle klager over kommunens sagsbehandling, den personlige betjening eller kommunens måde at udføre praktiske opgaver på, fx pasning af børn, hjemmehjælp, undervisning m.v.
  • styrke dialogen mellem borgeren og administrationen
  • rådgive og vejlede borgerne, så det bliver lettere at henvende sig til kommunen
  • medvirke til at kommunen lever op til de beslutninger om serviceniveauet, som politikerne har vedtaget
  • samarbejde med den øvrige administration om at kvalificere og skabe en øget respekt for kommunens afgørelser
  • rådgive byrådet, direktionen og medarbejderne om sagsbehandlingen og komme med forslag til forbedringer, hvor der viser sig et behov
Opdateret 8. december 2016

Ansvar for denne side

Borgerrådgiver

T: 43 59 18 32