Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Generelle sagsbehandlingsfrister

Høje-Taastrup Kommune har en generel målsætning om, at alle skriftlige henvendelser fra borgerne skal behandles hurtigst muligt, og senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen.

På nogle områder er der dog fastsat tidsfrister i lovgivningen, som kommunen skal følge.

For at sikre at sagsbehandlingen foregår på et forsvarligt grundlag, kan det være nødvendigt at indhente yderlige oplysninger fra borgeren eller andre myndigheder/sagkyndige, før en sag kan blive færdigbehandlet. I disse tilfælde kan sagsbehandlingstiden blive forlænget.  

Hvad kan jeg som borger forvente, når jeg har en sag igang hos kommunen?
 

  • At sagen bliver behandlet så hurtigt som det er muligt under hensyntagen til, at sagen skal behandles på et forsvarligt grundlag.
  • At du får skriftlig besked, såfremt de generelle/lovbestemte sagsbehandlingsfrister ikke kan overholdes.
  • At afgørelser på sager bliver meddelt skriftligt.
  • At du sammen med afgørelsen modtager oplysninger om eventuelle ankemuligheder og tidsfrister.

Se oversigt over sagbehandlingsfrister

Opdateret 13. oktober 2017

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00