Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Servicemål for kontakt med kommunen

Uanset hvordan du vælger at kontakte os, og uanset hvor i kommunen du henvender dig - på rådhuset, i Borgerservice, på en skole, institution eller et plejecenter - vil vi gerne give dig en oplevelse af god service, når du henvender dig til os.

Derfor er det vigtigt, at du kender vores servicemål, så du ved, hvad du kan forvente af os. 

I det følgende beskriver vi derfor vores grundlæggende værdier samt, hvad du kan forvente når du bruger digital selvbetjening, skriver til kommunen, ringer til kommunen eller henvender dig personligt. 

Grundlæggende værdier for vores service

I Høje-Taastrup Kommune ønsker vi at yde den bedst mulige service, når du henvender dig til os. Vi ønsker samtidig at give dig en individuel, kompetent og helhedsorienteret behandling i overensstemmelse med kommunens fire grundlæggende værdier: 

  • Menneskelighed og et positivt livssyn 
  • Engagement 
  • Professionalisme 
  • Helhed
Menneskelighed og et positivt livssyn vil sige, at vi lytter til dine synspunkter og behov, og at vi kommunikerer i en venlig og respektfuld tone – også i situationer, hvor dine ønsker ikke kan imødekommes.

Engagement betyder, at vi sætter os godt ind i din sag og ønsker at bidrage til den bedst mulige løsning inden for de gældende rammer og regler.

Professionalisme handler om at levere korrekt sagsbehandling på basis af den relevante faglige indsigt og viden. Du skal naturligvis også have korrekt behandling i sager, hvor du måske havde ønsket et andet resultat af din henvendelse.

Professionalisme indebærer desuden, at vi har en god dialog om serviceydelsen med dig og sørger for, at du får klar information om dine rettigheder og det serviceniveau, kommunen tilbyder. Tilsvarende vil vi også gøre det klart, om vi har nogle forventninger til dig i forhold til din konkrete sag.

Helhed betyder, at vi altid tager udgangspunkt i dig og din situation, når du henvender dig til os - ikke to mennesker er ens. Vi ønsker at se din situation i en helhed og - så vidt det er muligt - at sikre sammenhæng i den service, du modtager.

Det betyder, at hvis en afgørelse kan få indflydelse på andre forhold - fx din skat eller mulighed for at modtage visse ydelser - så vil vi så vidt muligt gøre opmærksom på det. Det betyder også, at vi i givet fald vil hjælpe dig videre til den anden enhed i kommunen, der kan hjælpe dig med andre dele af din situation.

Hvis du har kommentarer til vores service

Hvis du har en kommentar til den service, du oplever i Høje-Taastrup Kommune, hører vi gerne fra dig. Du kan henvende dig på telefon 43 59 10 00, eller du kan sende en mail til Kommune@htk.dk.

Kommunens Borgerrådgiver kan også hjælpe dig.  Se også orientering om Frister for sagsbehandling.

Når du bruger digital selvbetjening

I mange tilfælde kan du betjene dig selv på kommunens hjemmeside 24 timer i døgnet. Der er link til selvbetjening ved de emner, hvor det tilbydes.

Hvis du ikke er vant til digital selvbetjening, kan du få hjælp i Borgerservice på Rådhuset eller på bibliotekerne. På bibliotekerne er der jævnligt kursus i både grundlæggende brug af pc og digital selvbetjening.

Når du skriver til kommunen

Når du skriver til kommunen, får du svar indenfor ti arbejdsdage, uanset om du skriver til kommunen via e-mail eller brev.

Enten får du et endeligt svar, eller du får besked om, at vi har modtaget din henvendelse, hvordan sagen videre vil forløbe, og hvem der er sagsbehandler.

Hvis svaret indeholder en afgørelse, som du kan klage over til en anden myndighed, fremgår det klart. Der følger altid en klagevejledning med.

I svaret fremgår det tydeligt, hvem du kan henvende dig til, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.

Skriv til afdelings-postkasser

Vi anbefaler, du sender din e-mail til pågældende afdelings postkasse eller til kommune@htk.dk, da posten her bliver tjekket mindst én gang dagligt.

Hvis du skriver direkte til en medarbejder, skal du være opmærksom på, at medarbejderen kan være fraværende på grund af kursus, ferie eller andet.

Sikker e-mail (”Digital Post”)

Hvis du skriver til os via e-mail, anbefaler vi, at du benytter ”Digital Post” via  Borger.dk. Her er din digitale postkasse nemlig beskyttet af dit NemID, og alle henvendelser, der sendes til og fra postkassen, bliver sendt via en krypteret og sikker kanal.

Digital Post via Borger.dk kan også benyttes gennem din e-Boks, hvis du er tilmeldt den.

Hvis du har sendt en almindelig e-mail med fortrolige oplysninger (fx cpr.nr.), og du ikke er tilmeldt den sikre ”Digital Post”, er vi nødt til at svare dig via brev for at beskytte dine oplysninger.

Fra 1. november 2014 bliver det lovpligtigt for alle borgere over 15 år at have en digital postkasse, hvor de kan modtage post fra offentlige myndigheder. Du kan allerede nu oprette en digital postkasse.

Fritagelse for digital postkasse

Borgere med visse funktionsnedsættelser kan ca. en måned før den 1. november 2014 søge om at blive fritaget for kravet om at modtage digital post fra det offentlige.

Når du ringer til kommunen

Vi tilstræber, at du får svar på din henvendelse så hurtigt som muligt, når du ringer til os. Se åbningstiderne her.

Hvis du ringer på vores hovednummer 43 59 10 00, forsøger vi at besvare din henvendelse med det samme. I modsat fald stiller vi dig videre til en fagmedarbejder, der har særlig viden på det område, du spørger til.

Hvis du ringer til en medarbejder uden at træffe vedkommende, vil en kollega besvare dit opkald. Hvis kollegaen ikke kan hjælpe dig, vil han/hun tage imod besked, og du vil blive ringet op hurtigst muligt og senest inden for to arbejdsdage.

Hvis den pågældende medarbejder er syg eller på ferie, vil du blive ringet op af en kollega, som kender eller kan sætte sig ind i din sag.

Du vil kun i meget få tilfælde blive mødt af en telefonsvarer.

Når du henvender dig personligt

Vi tilstræber at have åbningstider, der gør personlig henvendelse mulig for alle. Se åbningstiderne her.

Det er vores mål at kunne behandle de fleste henvendelser i Borgerservice på Rådhuset. Og ellers hjælper Borgerservice dig videre til en fagmedarbejder, som kan behandle din henvendelse.

Hvis en afgørelse kan få indflydelse på andre forhold - fx din skat eller mulighed for at modtage visse ydelser - så vil vi så vidt muligt gøre opmærksom på det. Det betyder også, at vi i givet fald vil hjælpe dig videre til den anden enhed i kommunen, der kan hjælpe dig med andre dele af din situation.

Det er som udgangspunkt dine oplysninger, vi arbejder med. Derfor er du velkommen til at følge med i, hvilke oplysninger vi skriver ned under samtalen.

Afgørelser gives skriftligt

Hvis dit møde med os munder ud i en afgørelse, vil du altid modtage afgørelsen skriftligt.

Opdateret 15. juli 2014

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00