Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Kørelæreruddannelsen

Du kan få kørelærergodkendelse til kategori A (motorcykel), til kategori B (almindelig bil) og til kategori C-D og E (lastbil, stor personbil og stort påhængskøretøj).

Formelle krav.

  • Du skal være 21 år for at kunne uddanne dig til kørelærer.
  • Du skal som ansøger jævnligt have kørt hhv. personbil eller motorcykel i de sidste tre år.
  • Kravet om tre års kørsel på motorcykel gælder, hvis du ønsker at aflægge kørelærerprøven til motorcykel, uanset om du i forvejen er godkendt som kørelærer til bil.
  • Hvis du er dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde en nærliggende fare for misbrug af stillingen som kørelærer, kan du ikke få en kørelærergodkendelse. 
  • For at blive kørelærer skal du opfylde bestemmelserne i færdselslovens § 66, stk. 1, om alder, praktisk køreerfaring, uddannelse og prøve samt om straf. 

Uddannelsen.

For at blive kørelærer, skal du gennemgå en kørelæreruddannelse. Uddannelsen skal følge en fastsat undervisningsplan. En godkendt kørelærer skal foretage selve undervisningen. Det betyder, at underviseren skal være særligt godkendt til den kategori, der ønskes kørelærergodkendelse til, og skal have gennemgået et af Rigspolitiet godkendte kurser. 

I undervisningsforløbet skal du opnå følgende:

  • Indgående viden om den undervisningsplan for køreuddannelsen, som ønskes kørelærergodkendelse til.  
  • Fornøden viden om pædagogiske principper og færdighed i undervisning af elever i en køreskole. 
  • Viden om færdselslovgivning, køretøjsteknik, køreteknik og risikolære ud over indholdet af undervisningsplanen for den valgte kategori. 

Du kan få undervisning hos private kørelærerskoler. Undervisningen har en varighed af ca. otte måneder. Du betaler selv for undervisningen. 

Kørelærerprøven

Prøven består af en skriftlig forprøve og en mundtlig afsluttende praktisk prøve. Prøverne afholdes 2 gange om året for en prøvekommission.

Indholdet af kørerlærerprøven er reguleret i kørelærerbekendtgørelse 

Retningslinjer for gennemførelse af kørelærerprøver (pdf)

 

Opdateret 21. september 2015

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk