Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Pas til børn

Fra den 26. juni 2012 skal alle være i besiddelse af eget pas ved ind- og udrejse af landet. Børn under 15 år, der er optaget i en voksens pas, skal derfor have eget pas, hvis de står over for at rejse til udlandet.

Den voksne, i hvis pas barnet er indskrevet, skal ikke have fornyet sit pas i samme forbindelse. 

Efter den 26. juni 2012 vil det heller ikke være muligt at få udstedt såkaldte fællespas, hvor f.eks. elever og lærere kan rejse til udlandet på det samme pas. 

Med vores nye integrerede pasløsning, PAS-Porten, får du taget et pasfoto i forbindelse med ekspeditionen. 

En forudsætning for, at der kan tages billede af børn er, at barnet er fyldt 5 år, og at barnet kan sidde stille. Hvis du mener, det ikke er muligt, skal du medbringe et gyldigt pasfoto af barnet. Der skal dog altid medbringes foto af børn under 5 år.

Udstedelse af pas til børn og unge under 18 år

For at få pas til børn og unge under 18 år skal barnet være personligt tilstede i Borgerservice på rådhuset uanset alder.

Der skal medbringes:

  • Original dåbsattest eller navneattest (fødselsattest, hvis barnet endnu ikke er navngivet)
  • Dokumentation af rette navn
    Dette er kun nødvendigt, hvis du ved, at der er fejl i dine navneoplysninger hos det Centrale Person-register, eller hvis barnets navn for nyligt er ændret f.eks. i forbindelse med dåb
  • Samtykkeerklæring, læs mere om samtykke i næste punkt. 

Priser på pas til børn og unge under 18 år. 

Samtykke (tilladelse)

Den, der har forældremyndigheden over det barn, som søger om nyt pas eller skal have fornyet sit pas, skal give samtykke (tilladelse) til udstedelse af passet. Begge forældre skal give samtykke (tilladelse), hvis begge forældre har del i forældremyndigheden.

Kommunen kan afkræve nærmere dokumentation for forældremyndigheden af de personer, der giver samtykke (tilladelse). Dette gælder også, hvis en enkelt person erklærer at være eneindehaver af forældremyndigheden over barnet.

For at give samtykke (tilladelse) skal man underskrive i ansøgningsblankettens pkt. C.

Hvis ikke begge forældre kan møde op sammen med barnet, kan ansøgningen udfyldes og underskrives hjemmefra og medbringes. 

Leveringstid

Leveringstiden på et pas kan vare op til 14 dage. Du bør derfor få lavet dit pas i god tid, inden du skal ud at rejse.

Se priser for pas, pasfoto og fingeraftryk.

Passets gyldighed

  • Pas til børn mellem 2 og 18 år er gyldigt i 5 år.
  • Pas til børn under 2 år er gyldigt i 2 år.

Unavngivne børn

Rigspolitiet har kendskab til, at enkelte lande f.eks. England og USA ikke kan garantere, at et unavngivet barn kan rejse ind i landet uden problemer.

Hvordan det enkelte land forholder sig til unavngivne børn, kan du få oplyst ved at henvende dig hos landets ambassade.

Du kan finde adresser til ambassaderne på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Opdateret 22. marts 2016