Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

ATP

ATP Livslang Pension er en lovpligtig pensionsordning for næsten alle danskere. Ordningen sikrer, at du får en ekstra pension ved siden af din folkepension.

Pensionen bliver automatisk udbetalt, når du når folkepensionsalderen.

Du kan læse mere om ATP på borger.dk.


Opdateret 15. december 2016

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk