Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Supplement til brøkpension

Hvis du får en nedsat pension, fordi du ikke har optjent ret til fuld pension, har du mulighed for at søge om supplement til månedlig udbetaling.

Tilskuddet udbetales på baggrund af en individuel økonomisk vurdering.

Ansøgning

Du skal udfylde ansøgningsskema, som du finder under Selvbetjening eller ved henvendelse til Team Pension på tlf. 43 59 10 00.

Tilskuddet er skattepligtigt og ydes efter §27a i Aktivloven.

Opdateret 1. februar 2016

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk