Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Tillæg og tilskud til pensionister

Er du folke- eller førtidspensionist (tilkendt førtidspension før 1.1.2003), kan du få tilskud, hvis du er i en vanskelig økonomisk situation og har rimelige og nødvendige udgifter, du ikke selv kan afholde.

Det kan for eksempel være:

  • Din egenbetaling, som ikke dækkes af helbredstillægget 
  • Andre helbredsrelaterede udgifter, som ikke er omfattet af et helbredstillæg 
  • Andre rimelige og nødvendige udgifter, som du har vanskeligt ved at afholde

Sådan søger du

Du skal udfylde et ansøgningsskema med oplysninger om dine indtægter og udgifter. Høje-Taastrup Kommune vil herefter vurdere din økonomiske situation og give dig besked om afgørelsen sammen med en ankevejledning.

Læs mere om ansøgning og hvordan du søger på borger.dk

Opdateret 27. februar 2017

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk