Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Fysioterapi

Du kan i visse tilfælde få tilskud til fysioterapi. Du kan på dit tilskudskort se, hvor mange procent du er berettiget til.

Tilskudskortet giver ret til tilskud op til 85% af egenbetalingen, hvis det er en behandling, hvor den offentlige sygesikring yder tilskud.

Du kan få tilskud hvis:

  • Du har fået en henvisning fra din læge til fysiurgisk behandling
  • Den offentlige sygesikring samtidig giver tilskud

Du skal:

  • Vise dit tilskudskort til fysioterapeuten
  • Aftale om fysioterapeuten afregner tilskuddet med kommunen, eller om du selv vil lægge beløbet ud
  • Selv sørge for at få et eventuelt tilskud fra Sygeforsikringen "Danmark".

Borgerservice sørger for:

  • At refundere tilskuddet til din fysioterapeut eller
  • At refundere tilskuddet til dig, hvis du selv har betalt for behandlingen  
Opdateret 27. april 2015

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk