Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Medicin

Du kan i visse tilfælde få tilskud til medicin.

Du kan få tilskud hvis:

  • Du skal købe medicin, som er ordineret på recept fra en læge
  • Den offentlige sygesikring samtidig yder tilskud

Du skal:

  • Vise dit tilskudskort på apoteket
  • Betale din egen andel på apoteket efter fradrag af helbredstillæg
  • Selv sørge for at få et eventuelt tilskud fra Sygeforsikringen "Danmark"

Borgerservice sørger for:

  • At refundere tilskuddet til apoteket

Har du en kronikerbevilling, kan du med tilskudskortet også få tilskud til din egen andel af betalingen. Du kan kun få tilskud til lægemidler, der er købt i Danmark.

Opdateret 27. april 2015

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk