Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Psykolog

Sygesikringen yder kun tilskud til psykolog i særlige situationer.

Særlige situationer kan for eksempel være røveri-, volds-, trafik- og ulykkesofre. Eller til pårørende til personer med alvorlig psykisk lidelse, alvorlig invaliderende sygdom eller ved dødsfald.

Du kan få tilskud hvis:

  • Din læge har henvist dig til psykologbehandling
  • Den offentlige sygesikring samtidig yder tilskud til behandlingen

Du skal:

  • Vise dit tilskudskort til psykologen
  • Aftale om psykologen afregner tilskuddet med kommunen, eller om du selv vil lægge beløbet ud
  • Selv sørge for at få et eventuelt tilskud fra Sygeforsikringen "Danmark"

Borgerservice sørger for:

  • At refundere tilskuddet til din psykolog
  • At refundere tilskuddet til dig, hvis du selv har lagt beløbet ud
Opdateret 27. april 2015

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk