Voksne og ældre
 • Få siden oplæst

Tandlæge og tandprotese

Du kan få tilskud til tandlæge og til tandproteser.

Tandlæge alm. tandbehandling

Du kan få tilskud hvis:

 • Du skal have foretaget tandbehandlinger
 • Den offentlige sygesikring samtidig giver tilskud til behandlingen

Du skal:

 • Vise dit tilskudskort til tandlægen
 • Aftale om tandlægen afregner tilskuddet med kommunen eller om du selv vil lægge beløbet ud
 • Selv sørge for at få et eventuelt tilskud fra Sygeforsikringen "Danmark".

Borgerservice sørger for:

 • At refundere tilskuddet til din tandlæge
 • At refundere tilskuddet til dig, hvis du selv har betalt for behandlingen

Det er kun den del af tandlægeregningen, som den offentlige sygesikring giver tilskud til, som er omfattet af helbredstillægget. Der er for eksempel ikke sygesikringstilskud til tandprotesearbejde og bedøvelser. 

Tandproteser

Du kan få tilskud til:

 • Delproteser, som erstatter et delvis tandtab i over- eller underkæbe
 • Helprotese, som erstatter alle tænder i over- eller underkæbe
 • Helsæt, som erstatter alle tænder i mundhulen

Tilskud ydes til:

 • Billigste (men tilstrækkelige) aftagelige tandprotese
 • Beslibning af eksisterende tænder, der indgår i behandlingsforløbet

Du kan ikke få tilskud til faste tandproteser. Hvis du ønsker en fast protese, beregnes tilskuddet i forhold til prisen på en aftagelig protese.

Du skal:

 • Søge om udvidet helbredstillæg, via borger.dk, her skal du bruge din NemID, før din behandling kan begynde 
 • Oplyse hvad du søger
 • Oplyse om din aktuelle formue på ansøgningstidspunktet
 • Aflevere behandlingsoverslag fra tandtekniker/ tandlæge
 • Selv sørge for at få eventuelt tilskud fra Sygeforsikringen "Danmark"

Borgerservice sørger for at:

 • Foretage en faglig vurdering
 • Refundere tilskuddet til tandteknikeren/ tandlægen
 • Refundere tilskuddet til dig, hvis du selv har betalt for protesen

Prisaftaler

Høje-Taastrup Kommune har indgået aftaler med følgende tandteknikere og tandlæger:

Klinisk tandtekniker Annette Andersen
Taastrup Hovedgade 115
2630 Taastrup

Tandlæge Joos Mørk Hansen
Østerparken 16, 1. sal tv
2630 Taastrup

Tandlæge Lene Storgaard
Taastrup Hovedgade 129A
2630 Taastrup

Tandlæge Flemming Høegh
Taastrup Hovedgade 129A
2630 Taastrup

Tandlæge Flemming Frederiksen
Hovedgaden 429 1.sal
2640 Hedehusene

Tandlæge Viola Thomsen
Selsmosevej 2. 1 sal
2630 Taastrup 

Opdateret 27. april 2015

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk