Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Kørsel til læge

Pensionister i sygesikringsgruppe 1, som af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler, kan få hjælp til kørslen til egen læge eller nærmeste speciallæge.

Udgiften skal overstige kr. 25, og der er ingen personlige økonomiske betingelser.

Tilskuddet ydes som fribefordring i henhold til sygesikringsloven. Bevilling skal foreligge før kørslen foretages.

Ønsker du hjælp til kørsel, skal du henvende dig til Team Pension på telefon 43 59 10 00.

Opdateret 28. juli 2016

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk