Voksne og ældre
 • Få siden oplæst

Indgåelse af ægteskab

Hvis du skal vies, skal begge partner udfylde en ægteskabserklæring. Sagsbehandlingstiden er ca. 2- uger fra papirerne er modtaget.

Hvor skal I henvende jer?

Når I skal giftes, skal I udfylde en ægteskabserklæring, begge parter skal udfylde hver deres ægteskabserklæring, som sendes til Borgerservice i jeres bopælskommune.

Hvis en af jer er født i Danmark før 1960, skal I vedlægge:

 • Fødsels, dåbs- eller navneattest 

Kirkelig vielse

Hvis I skal giftes i en kirke, skal I kontakte kirkekontoret for at aftale nærmere omkring dato, tidspunkt m.m. Bopælskommunen laver en prøvelsesattest som er gyldig i 4 måneder. Denne attest skal I aflevere til præsten. Høje-Taastrup Kommune har en ekspeditionstid på ca. 8 dage fra papirerne er modtager og i orden, til prøvelsesattesten fremsendes eller eventuelt udleveres. 

Kirker i Høje-Taastrup Kommune 

Borgerlig vielse

Vielser, som foretages på rådhuset, kan foregå i rådhusets normale åbningstid:  

 • Mandag, tirsdag og onsdag kl. 10.00 - 14.30
 • Torsdag kl. 10.00 - 17.00
 • Fredag kl. 10.00 - 13.30

Vielser kan finde sted på følgende lørdage i 2017 fra kl. 10.00:

14. januar, 28. januar, 11. februar, 25. februar, 11. marts, 25. marts, 8. april, 22. april, 6. maj, 20. maj, 3. juni, 17. juni, 1. juli, 15. juli, 29. juli, 12. august, 26. august, 9. september, 23. september, 7. oktober, 21. oktober, 4. november, 18. november, 2. december, 16. december. 

Vielser kan finde sted på følgende lørdage i 2018 fra kl. 10.00:

13. januar, 27. januar, 10. februar, 24. februar, 10. marts, 24. marts, 7. april, 21. april, 5. maj, 19. maj, 2. juni, 16. juni, 30. juni, 14. juli, 28. juli, 11. august, 25. august, 8. september, 22. september, 6. oktober, 20. oktober, 3. november, 17. november, 1. december, 8. december.

Der foretages ikke vielser, når rådhuset har lukket i forbindelse med helligdage.

Ved borgerlig vielse kan sagsbehandlingstiden tage op til 3 uger fra papirerne er modtaget, til I kan blive gift.

Hvis en af jer er enke eller enkemand

Skal I forevise skifteattest om, at fællesboet er eller har været under offentlig skifte eller:

 • Er udleveret til privat skifte samt erklæring fra samtlige arvinger om, at skifte er afsluttet
 • Afdøde intet efterlod sig
 • Erklæring fra arvingerne om, at der gives arveafkald  
 • Tinglyst ægtepagt
 • Skifteattest, hvorefter der bestod fuldstændigt særeje 

Hvis en af jer eller I begge er udlændinge

Skal I møde personligt i Borgerservice på rådhuset, hvis I hører til Høje-Taastrup Kommune.

Den af jer, der kommer fra udlandet (eller jer begge) skal vise:

 • Opholdstilladelse eller
 • Pas med indrejsedato eller
 • Anden dokumentation på indrejsedato
 • Civilstandsattest

 • Eventuelt original skilsmisse / dødsattest

Vi vil være interesseret i at vide, om der er tale om et varigt ophold eller begrænset som turist.

Hvis I ikke bor i samme kommune

I kan vælge, hvilken af bopælskommunerne I vil henvende jer til.

Hvor kan vielsen foregå

Selve vielsen kan foregå uden for jeres egen kommune - både i kirke og på rådhus.

Vielse i anden kommune

Når I skal giftes i en anden kommune, laver bopælskommunen en prøvelsesattest, som I skal aflevere til enten præsten eller vielseskontoret i den anden kommune. Prøvelsesattesten er kun gyldig i 4 måneder.

Hvornår skal I betale gebyr

 • Hvis I ønsker at gifte jer i Danmark, og ingen af jer har bopæl i Danmark
 • Hvis vi skal udstede en ægteskabsattest til brug for vielse i udlandet og I begge er bosat i udlandet.

Gebyret udgør i 2014 kr. 500. 

Opdateret 28. juni 2017

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk