Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Personlig assistance

I Høje-Taastrup har du mulighed for at få Borgerstyret Personlig Assistance, også kaldet BPA.

Formålet med BPA er at skabe et grundlag for fleksible ordninger for borgere med omfattende funktionsnedsættelser, så de kan fastholde eller opbygge et selvstændigt liv. Det skal ske ved, at borgerne modtager et tilskud, som anvendes til selv at ansætte hjælpere. Borgerne opnår hermed selvbestemmelse og har mulighed for selv at tilpasse støtten i forhold til egne ønsker og behov. Det er et formål med BPA, at den giver mulighed for, at borgere, som har et omfattende støttebehov, får en helhedsorienteret hjælp.

Der er udfærdiget en håndbog til dig, som ønsker information om BPA-ordningen.

Håndbogen om BPA beskriver de retningslinjer, der er angivet i serviceloven for BPA. I den beskrives også den praksis, der er gældende i Høje-Taastrup Kommune for administration af BPA.

En BPA-ordning er ganske kompliceret og der medfølger ofte mange spørgsmål.

Hensigten med BPA håndbogen er, at du vil få en grundig gennemgang af, hvad en BPA-ordning indeholder af krav og muligheder. Og du, som allerede er bevilliget en BPA-ordning, har også mulighed for at få besvaret de fleste spørgsmål, der naturligt kommer undervejs.

Høje-Taastrup Kommune vil gøre dig opmærksom på, at håndbogen kun er vejledende.

Du er altid velkommen til at kontakte Team Myndighed, hvis du har brug for yderligere hjælp og vejledning.

Her kan du hente BPA håndbogen som PDF fil

Opdateret 11. maj 2017

Ansvar for denne side

Social- og Handicapcenter

T: 43 59 10 00