Voksne og ældre
 • Få siden oplæst

Støtte til handicapbil

Formålet med støtte til bil er at hjælpe dig, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, ikke kan fungere i hverdagen uden brug af bil.

Bilen skal give dig mulighed for at passe et arbejde, gennemføre en uddannelse eller komme omkring på trods af handicap eller sygdom. 

Støtten til en ny bil bliver bevilliget, hvis du ikke kan benytte almindelig kollektiv transport på grund af et varigt handicap/varig sygdom og samtidig har et dagligt kørselsbehov, der ikke kan dækkes af:

 • individuel handicapkørsel
 • ganghjælpemidler (for eksempel rollator, kørestol eller el-scooter)

Støtten gives som rentefrit lån

Støtten bliver givet som et rentefrit lån, der helt eller delvis kan dække køb af ny bil. En del af lånet skal betales tilbage i løbet af seks år.

Størrelsen af den del af lånet, der skal betales tilbage, afhænger af din indkomst. Du bliver automatisk fritaget for vægtafgift/afgift efter brændstofforbrug eller delvis fritaget ved en dieseldrevet bil, når du får bevilliget et billån.

Dette dækker støtten

Ud over køb af ny bil kan støtten dække:

 • Fritagelse for registreringsafgift på kassevogn, der er bevilget lån til
 • Udskiftning af støttet bil efter 6 år 
 • Førtidsudskiftning af støttet bil før 6 år på grund af væsentlig ændring af helbredsforholdene
 • Fuld fritagelse for vægtafgift på ældre bil, der ikke er ydet lån til
 • Fuld fritagelse for afgift efter brændstofforbrug til ældre bil, der ikke er ydet lån til
 • Delvis fritagelse af vægtafgift til ældre dieseldrevet bil, der ikke er ydet lån til 
 • Tilskud til kørekort 
 • Tilskud til særlige indretninger for eksempel automatgear, drejesæde eller lift 
 • Reparation af de bevilgede særlige indretninger

Støtten dækker ikke:

 • Lån til ældre biler 
 • Fritagelse for moms/registreringsafgift på personbiler 
 • Reparationer af bilens almindelige funktioner 
 • Vedligeholdelse 
 • Brændstof 
 • Forsikringer, som skal dække både bil og eventuelt særlige indretninger

Ansøgning om køb af bil

Du kan finde ansøgningsblanketten om støtte til bil her på hjemmesiden. Den kan også fås i Borgerservice.

Det er Høje-Taastrup Kommune, der behandler ansøgninger og afgør, om der kan gives tilskud til bil. Behandlingstiden er ca. 6 måneder fra det tidspunkt, hvor der søgt, og til afgørelsen er truffet.  

Ansøgningsblanket

Opdateret 11. maj 2017

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00