Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Handicapkørsel

Svært bevægelseshæmmede, der ikke kan benytte bus og tog, kan få et andet kollektivt trafiktilbud til fritidskørsel med Movia Handicap Service.

Denne handicapkørsel er fra dør til dør.

Du er søge om at få bevilliget Movia Handicap Service, hvis

  • du er kørestolsbruger eller benytter andet ganghjælpemiddel
  • bor i hovedstadsområde
  • er fyldt 18 år

Du kan kontakte Hjælpemiddelteamet i Sundheds- og Omsorgscentret på telefon 43 59 16 92 for yderligere oplysninger samt udlevering af ansøgningsskema.  

Ansøgningsskemaer og yderligere oplysninger om ordningen kan også findes på Movias hjemmeside.

Læs mere om Handicapkørsel hos Movia Trafik

Opdateret 11. maj 2017

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00