Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Handicaplegat - Høje-Taastrup Handicap Fond

Høje-Taastrup Handicap Fond er en privat og selvejende institution, som årligt uddeler legat til handicappede og kronisk syge borgere med bopæl i Høje-Taastrup Kommune.

Fondet blev oprettet i forbindelse med det Internationale Handicapår i 1981. Legatets formål er at yde støtte til:

  • bolig
  • kulturelle forhold
  • forskningsmæssige forhold
  • sociale forhold
  • undervisningsmæssige forhold
  • og beslægtede forhold

Fondens bestyrelse tager stilling til indkomne ansøgninger. Det er en forudsætning, at ansøgeren ikke kan modtage offentlig støtte til det pågældende formål. Der gives ikke støtte til deciderede ferierejser, medicin, mv. Legatportionens størrelse er bl.a. afhængig af antallet af berettigede ansøgninger. 

Læs folderen om Handicap Fonden

Høje-Taastrup Kommune informerer i Taastrup Lokalavis omkring Handicap Fonden og ansøgningsfrist.

Ansøgningsskema Handicap Fonden med retningslinjer for fondens støttevirksomhed.

Fristen for indsendelse af ansøgninger er hvert år i august måned.

Ansøgningsfristen er mandag den 21. august 2017.

Ansøgningsskema sendes til:

Høje-Tastrup Handicap Fond
Høje-Taastrup Kommune
Social- og Handicapcentret
Att. Tina Præst Nielsen
Bygaden 2
2630 Taastrup
Mail: tinaniels@htk.dk
Tlf.: 43 59 17 11 

Opdateret 10. juli 2017

Ansvar for denne side

Social- og Handicapcenter

T: 43 59 10 00