Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Hjælpemidler

Hvis du har et varigt handicap eller en varig sygdom, kan du søge om støtte til hjælpemidler eller boligændringer.

Hjælpemidler bliver ydet, når de i væsentlig grad kan afhjælpe sygdommen eller handicappet, eller hvis de i væsentlig grad kan gør din dagligdag lettere.

Boligændringer skal desuden være nødvendige for at gøre boligen bedre egnet i forhold til din funktionsnedsættelse.

Du kan normalt ikke få støtte til hjælpemidler, der allerede er anskaffet. Du kan heller ikke få støtte til boligændringer, der er sat i gang, inden du har fået bevillingen.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål vedrørende hjælpemidler og boligændringer og/eller om støtte til bil, kan du kontakte Hjælpemiddelteamet på telefon 43 59 17 00 eller e-mail hjaelpemiddelteam@htk.dk.

Opdateret 11. maj 2017

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00