Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Klagemulighed

Klagevejledning

Hvad skal du gøre?

Hvis du ønsker at klage, skal kommunen have modtaget din klage senest 4 uger, fra du modtager brevet med afgørelsen. Du kan klage skriftligt eller mundtligt. Det er vigtigt, at du præcist begrunder hvilken beslutning, du er utilfreds med.

Vælger du at klage skriftligt, skal du sende brevet til:

Høje-Taastrup Kommune
Sundheds- og Omsorgscentret
Myndighedsteam for Visitation og Hjælpemidler
Bygaden 2
2630  Taastrup

Du kan også sende din klage på e-mail til 

SundhedOmsorg@htk.dk. Hvis du vil beskytte indholdet i mailen, skal du sende den krypteret ved at bruge digital signatur.

Vælger du at klage mundtligt

skal du henvende dig til den sagsbehandler, som har truffet den afgørelse, du ønsker at klage over.

Hvad gør Høje-Taastrup Kommune? 

Når vi modtager din klage, vil vi vurdere afgørelsen igen. 

  • Hvis din klage giver anledning til ændring af afgørelsen, vil du modtage en ny afgørelse.
  • Hvis vi holder fast i beslutningen, vil din klage blive sendt videre til Ankestyrelsen, der er en uvildig klageinstans. 
Opdateret 28. juli 2016

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00