Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Ledsagerordning

Borgere mellem 12 og 67 år, som ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, kan få en ledsagerordning.

Hvem er omfattet af ordningen

Borgere, mellem 12 og 67 år, der ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, har ret til 15 timers ledsagelse om måneden. Borgere, der er visiteret til 15 timers ledsagelse om måneden ved det fyldte 67. år, bevarer denne ret efter det fyldte 67. år.

Pjece om ledsageordningen 

Formålet med ledsagelse

Formålet med ledsageordningen er, at borgere kan leve på så normale vilkår som muligt trods nedsat funktionsevne. Borgere med handicap har som andre behov for at kunne komme hjemmefra, gøre indkøb og deltage i kulturelle- og sociale aktiviteter uden altid at bede familie, venner m.m. om hjælp.

Borgeren bestemmer hvad ledsageren skal bruges til. Det er muligt at spare timer op i ordningen efter aftale med Team Myndighed. Derfor kontakt os, så dette kan aftales nærmere. 

Ledsagerens opgaver

Ledsageopgaven er forskellig i forhold til borgere med forskellige handicap og kan være: 

  • Hjælp ved indkøb af varer
  • Hjælp ved toiletbesøg
  • Tage med i biograf eller andre oplevelser
  • Hjælpe til med kommunikation  

Brugerens udgifter i forbindelse med ordningen

Borgeren skal selv betale egne samt ledsagerens udgifter til transport, entrébilletter m.m. Borgeren har krav på 810,00  kr. årligt (2013) til dækning af udgifter i forbindelse med ledsagelsen.

Det anbefales at få lavet et ledsagekort. Dette er et personligt kort med billede, som giver adgang til forskellige kulturinstitutioner i Danmark. Det kunne f.eks. være Tivoli, Zoologisk Have, hvor man med kortet kan få prisreduktion på entrebilletter, offentlig transport etc. Kortet kan fås ved at udfylde ansøgningsskema via: http://www.handicap.dk/brugerservice/ledsagerkort

Hvordan kommer du med i ordningen

Ansøgning om ledsageordning rettes til Social- og Handicapcentret, som visiterer til ordningen. Yderligere oplysninger kan fås via Social- og Handicapcentret på telefon 43 59 13 57 eller 43 59 17 11.

Opdateret 11. maj 2017

Ansvar for denne side

Social- og Handicapcenter

T: 43 59 10 00