Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Behandlingssteder

Høje-Taastrup Kommune samarbejder med flere forskellige
leverandører af stofmisbrugsbehandling. Der benyttes kun behandlingssteder, som er registreret på Tilbudsportalen.

Høje-Taastrup Kommune samarbejder med forskellige behandlingsteder. Her under finder du links til nogle af dem, så du kan finde flere oplysninger om det enkelte behandlingssted.

Tilbud om dagbehandling tilbydes hos:

- Københavns Amts Behandlingscenter for Stofmisbrugere, KABS:

www.kabs.dk

- Brydehuset:

http://www.brydehuset.dk

- Kirkens Korshærs Udviklings- og Behandlingscenter, KKUC:

www.kkuc.dk

- Stofrådgivningen:

www.stofraadgivningen.dk

- Crimestop:

www.crimestop.dk

- DropUd:

www.dropud.dk

Såfremt at det besluttes, at der skal iværksættes misbrugsbehandling i form af døgnbehandling vil behandlingstilbuddet blive afsøgt ud fra en individuel vurdering af borgernes behov. Det er også her en forudsætning af behandlingsstedet er godkendt på Tilbudsportalen.

Opdateret 3. februar 2015

Ansvar for denne side

Social- og Handicapcenter

T: 43 59 10 00