Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Klageadgang og klagebehandling

Borgeren har mulighed for at klage til Ankestyrelsen over afgørelser om afslag på behandling efter Serviceloven § 101, herunder manglende iværksættelse af tilbud senest 14 dage efter henvendelse til Høje-Taastrup Kommune.

Klagen skal i første omgang sendes til Social- og handicapcentret, der har 4 uger til at genvurdere afgørelsen. Hvis afgørelsen fastholdes, sendes klagen til Ankestyrelsen.  

Klage over den psykiatriske behandling og substitutionsbehandling efter Sundhedsloven, skal ske til behandlingsstedets ledelse. Hvis behandlingsstedet fastholder afgørelsen skal klagen sendes til Patientklagenævnet.

Opdateret 3. februar 2015

Ansvar for denne side

Social- og Handicapcenter

T: 43 59 10 00