Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Anonym ambulant stofbehandling

Nu kan du få anonym ambulant stofbehandling hos to leverandører.

Efter Lov om social service § 101 a. skal kommunalbestyrelsen tilbyde anonym, ambulant behandling af stofmisbrug til personer, der har et behandlingskrævende stofmisbrug, og som ikke har andre sociale problemer.
Høje-Taastrup kommune har indgået aftale om anonym ambulant stofmisbrugsbehandling med to leverandører. Ønsker du at benytte dig af den nye mulighed for anonym stofbehandling kan du rette henvendelse til en af følgende leverandører:

Brydehuset:
Brydehuset tilbyder gratis gruppebehandling til borgere, der oplever at have et problematisk forbrug af stoffer som eksempelvis hash og kokain.
Tilbuddet er målrettet borgere over 18 år, der er i arbejde eller studerer og ikke har nogle væsentlige sociale problemer.
Behandlingen er et ambulant kognitivt gruppeforløb i en afgrænset periode af 10 ugers varighed, og deltagerne i gruppetilbuddet vil efter endt gruppeforløb få tilbud om én afsluttende individuel samtale.
Tidspunkterne for gruppetilbuddet og de afklarende samtaler ligger på hverdage i tidsrummet kl.17-21.
For yderligere information, kan du ringe til Brydehuset på tlf. 25 16 97 84. Brydehuset er beliggende i Ballerup

KKUC:
Tilbuddet er målrettet borgere over 18 år, der er i arbejde, i gang med en uddannelse eller er i relativ nær tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.
Behandlingen foregår på hverdage i tidsrummet kl. 16-20.
Tilbuddet består af et forløb på 16 uger.
For yderligere information kan du ringe til KKUC på telefon 33 36 65 10. KKUC er beliggende i København.

Herudover har du altid mulighed for at rette henvendelse til kommunens misbrugskonsulent i Social- og Handicapcentret på telefon 43 59 16 90

Opdateret 14. september 2015

Ansvar for denne side

Social- og Handicapcenter

T: 43 59 10 00