Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Støtte i selvstændig bolig, hjemmevejledning

Hvis du er senhjernekadet og bor i Høje-Taastrup Kommune, har du mulighed for at få støtte i selvstændig bolig.

Hvad er hjemmevejledning?

Når et menneske får en hjerneskade kan der opstå problemer med bl.a. koncentration, hukommelse, overblik og evnen til planlægning og struktur. Det er det, der også kaldes "skjulte handicaps".

De skjulte handicaps kan medføre, at den ramte borger har svært ved at genoptage fysiske, psykiske og sociale aktiviteter i dagligdagen. Opgaver som er væsentlige for at leve et selvstændigt liv i egen bolig. Her kan en hjemmevejleder være en god hjælp.

Målet med hjemmevejledning

Målet med hjemmevejledningen er at støtte den ramte borger i at få struktur og sammenhæng i hverdagen og hermed skabe muligheder for mest mulig selvhjulpenhed og livskvalitet.

Hjemmevejlederen kan også støtte den ramte borger i opbygning af sociale relationer og aktiviteter.

Hjemmevejlederen arbejder i den ramte borgers eget hjem og nærmiljø sammen med den ramte borger, de pårørende og andre nøglepersoner. Hjemmevejlederen løser ikke opgaverne for den ramte borger, men sammen med den ramte borger, med henblik på størst mulig grad af selvhjulpenhed på såvel kort som langt sigt.

Hjemmevejlederteamet

Hjemmevejlederteamet har base i botilbuddet Taxhusets ergo- og fysioterapi. Teamet består af terapeuter, der alle har solid viden om og erfaring med følgerne efter en erhvervet hjerneskade.

Visitation til ordningen foregår via Social- og Handicapcenteret i samarbejde med hjemmevejlederne i Taxhuset.

Du kan få mere at vide om ordningen ved at henvende dig til terapien i Taxhuset på tlf. 43 35 44 04

Vores hjemmevejledning yder støtte til borgere i eget hjem. 

Opdateret 20. november 2015

Ansvar for denne side

Social- og Handicapcenter

T: 43 59 10 00