Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Samarbejde med borgeren

I Høje-Taastrup Kommune laver vi handleplaner og pædagogiske planer i samarbejde med borgeren.

Handleplaner

Alle borgere i Høje-Taastrup kommune tilbydes en handleplan hvori tilbud om hjælp til den enkelte aftales. Handleplanerne skal jf. servicelovens § 141 tilbydes nå der ydes hjælp til:

  • Personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller
  • Personer med alvorlige sociale problemer, der ikke eller kun med betydelig støtte kan opholde sig i egen bolig, eller som i øvrigt har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder
Handleplanen beskriver formålet med indsatsen overfor borgeren, og hvilken indsats der er nødvendig for at opnå dette formål. Derudover angiver handleplanen den forventede varighed af indsatsen og andre særlige forhold vedrørende boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler m.v. 

Handleplanen udarbejdes ud fra borgerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med borgeren. Handleplanen er et dokument til fælles brug for borgeren og kommunens sagsbehandler.

Pædagogiske planer

Både botilbud og hjemmevejledningen udarbejder i samarbejde med borgeren hvert år en pædagogisk plan. Planen tager udgangspunkt i de aftaler, der er indgået i handleplanen og den beskriver såvel aftaler om hjælp som de mål, borger og pædagoger har sat for det kommende år.

Den pædagogiske plan indeholder den særligt tilrettelagte støtte, der gives til borgeren i hverdagen i de kommunale tilbud og skal være med til at sikre, at borgeren modtager de ydelser, der er aftalt i handleplanen.

Opdateret 20. november 2015

Ansvar for denne side

Social- og Handicapcenter

T: 43 59 10 00