Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Støtte i selvstændig bolig

Det Udkørende Team

Støtte- og kontaktpersonsordningen, Det Udkørende Team er et frivilligt tilbud gennem Socialpsykiatrien til voksne mennesker med en sindslidelse. Støtten kan foregå i borgerens selvstændige bolig og er et samarbejde mellem dig og støttekontaktpersonen. 

Opdateret 12. oktober 2016

Ansvar for denne side

Social- og Handicapcenter

T: 43 59 10 00