Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Solgården- Aktivitet og Beskæftigelse

Høje-Taastrup Kommune tilbyder voksne med særlige behov beskyttet beskæftigelse og aktivitets/samværstilbud.

Solgården – Aktivitet og Beskæftigelse er et dagtilbud for mennesker med forskellige funktionsnedsættelser enten grundet handicap eller sindslidelser.

Personalegruppen er tværfagligt sammensat af pædagoger, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeut og faglærte værkstedsfolk.

Solgården har til huse i renoverede lokaler på Solsortevej 9 B,C,D (det tidligere Parkskolen) og åbnede den 1. november 2013. Socialpsykiatriens tidligere dagtilbud Gasværket flyttede ind i starten af 2014 og dermed fik Høje Tåstrup kommune et samlet dagtilbud for blandede målgrupper.

Dagtilbuddet er fortrinsvist målrettet borgere i Høje Tåstrup kommune.

Der er visitation til dagtilbuddet gennem Social- og handicapcentret i Høje Tåstrup kommune.

Dagtilbuddet tilbydes i henhold til Servicelovens § 103 og § 104.

Se Solgårdens hjemmeside her

Socialpsykiatrien i Høje-Taastrup har også et aftentilbud for sindslidende. Det hedder Værestedet.

Læs mere om Værestedet her

Opdateret 20. oktober 2015

Ansvar for denne side

Social- og Handicapcenter

T: 43 59 10 00