Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Solgården

- Et tæt samarbejde mellem borger og medarbejder

I 2012/2013 blev det politisk besluttet at etablere et helt nyt og lokalt dagtilbud til voksne med særlige behov i Høje Tåstrup kommune. En række borgere blev hjemtaget fra dagtilbud beliggende udenfor Høje-Taastrups kommunegrænser.

Det har vist sig af stor værdi for den enkelte borger at bo og arbejde inden for samme kommune på flere måder. Flere borgere har fået muligheden for at udvikle et bredere netværk og blive inkluderet i lokalsamfundet og samtidig fået muligheden for selv at kunne komme til og fra dagtilbuddet i stedet for at blive transporteret.

Solgården - Aktivitet og Beskæftigelse bygger fagligt på en ressourceorienteret og rehabiliterende faglig tilgang jfr.

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik og

Plan for socialområdet for voksne 2014 – 2020.

Målet er at udvikle og styrke borgernes individuelle personlige, sociale og faglige kompetencer, understøtte en meningsfuld dagligdag, og bidrage til at kommunens borgere med funktionsnedsættelser bliver synlige medspillere i lokalsamfundet.

Udgangspunktet er, at den enkelte borger i videst muligt omfang skal kunne leve et så selvstændigt liv på egne præmisser som muligt.

Vores værdigrundlag hviler bl.a. på følgende:

  • Vi arbejder med afsæt i brugernes ressourcer og kompetencer
  • Vi arbejder multiteoretisk
  • Vi ønsker en høj grad af brugerinddragelse

Det at have et beskæftigelses- eller aktivitets/samværstilbud er en væsentlig del af tilrettelæggelsen af en meningsfuld hverdag for den enkelte borger og støtten på dagtilbuddet er baseret på et tæt samarbejde mellem borger og medarbejder.

Tilbuddet består i dag af en række forskellige værksteder og grupper, der tilsammen udgør rammen om den pædagogiske udvikling i dagligdagen: produktionskøkken med bageri, en vifte af kreative værksteder herunder sy og glas, butik, gartneri, vedligeholdelse af udendørs arealer, servicehold indendørs: afrydning, affaldshåndtering, rengøring, vaskeri, samt sansegruppe og ikke mindst træningsværksted.

Vi ser forebyggelse og psykisk/fysisk sundhed som et væsentligt omdrejningspunkt i dagligdagen, og derfor tilbydes alle brugere at deltage i forskellige idrætsaktiviteter og fysisk træning. Herudover har vi fokus på sund mad, rygestop m.v.

Fælles for alle værksteder/grupper er, at alle bidrager i det omfang man kan til at få fællesskabet og dagligdagen til at fungere.

Se Solgårdens hjemmeside her

Socialpsykiatrien i Høje-Taastrup har også et aftentilbud for sindslidende. Det hedder Værestedet.

Læs mere om Værestedet her

Opdateret 6. oktober 2015

Ansvar for denne side

Social- og Handicapcenter

T: 43 59 10 00